Kontakty

Štatutár: Richard Ďorďai
Prípravný výbor: Ing. Andrej Heleš, Michal Mucska
IČO: 52939529
Číslo účtu: Fio Banka - SK02 8330 0000 0023 0181 9078

Adresa: Basketbalový klub AS Trenčín, Potočná 54/83, 911 01 Trenčín
E-mail: basketbal@astrencin.sk
Telefón: +421 948 224 678
web: AS Trenčín basketbal (astrencin.sk)
Facebook: FB AS Trenčín basketbal
Instagram:  https://www.instagram.com/astrencin_basket/

Sitka
 Mesto Trenčín  Emea Kúpeľné pivo  Bassta  Mercedes  Farma Kameničany  SunBus